Lokaler med dårlig akustikk?

Akustiske gardiner.

I de fleste bygg vil det kunne oppstå behov for å bedre rom-akustikken. Akustikken bestemmes av lyd-reflekterende og lyd-absorberende flater i rommet.

Ia Torgersen har siden midten av 1980 – tallet, arbeidet med å løse akustiske problemer. Vi samarbeider med profesjonelle fagfolk innen akustikk.

Hvert prosjekt krever sin tilpassede løsning.

Last ned Produktark for lydabsorbenter

Vi leverer om ønskelig FDV dokumentasjon både elektronisk og på papir.

Lyd-absorbenter kan leveres blant annet som oppslagstavler med robust oppheng, løse tak- og vegg-absorbenter og paneler. De kan også fungere som en akustisk utsmykning.

Ia Torgersen har en lyd-panelløsning som skaper nye muligheter. Som fleksible delevegger reduserer panelene støy, regulerer rom-klangen og skaper rom i rommet.

Dette er en god løsning for kantiner, kontorlandskap, undervisningsrom, og lokaler med behov for bedring av de rom-akustiske forholdene.