Utfordringer i åpne landskap

Skjerming mot visuell støy

Kontorplasser stiller høye krav til tekstiler med hensyn til farger, lydabsorbsjon og lysregulering. Et harmonisk kontorlandskap skaper grunnlaget for en god dag på jobben.

Ia Torgersen har lang erfaring med å skreddersy tekstile løsninger for store og små kontorprosjekter i inn- og utland. Vi bistår med kompetanse og rådgivning.

Vi leverer om ønskelig FDV dokumentasjon både elektronisk og på papir.

Les om våre råd når du skal velge tekstiler til kontorprosjekt


 

 

Kontakt

Ia Torgersen
firmapost@ia-torgersen.no
Tlf.: +47 62 59 14 22