Miljø

Vår kolleksjon produseres med miljøvennlige materialer og farger, uten bruk av allergifremkallende kjemikalier.

Ia Torgersen arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Ia Torgersen har vært miljøsertifisert siden 2001, og var den første Miljøfyrtårnbedrift i sin kommune.

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn her.

Miljøfyrtårn