Offshore

Ia Torgersen leverer tekstiler og interiørløsninger til offshore-næringen.

Gjennom tett kontakt med interiørarkitekter og leverandører, utvikles prosjekter som skaper trivelige og funksjonelle rom for personell på offshore-installasjoner og offshore boligkvarterer.

Firmaets produktserier tilfredsstiller de høyeste kravene til olje- og gassbransjen. Tekstilene er flammehemmende og leveres i henhold til NORSOK standard.

På forespørsel leverer vi FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon både elektronisk og på papir.